Αναπαραγωγική δικαιοσύνη με τους Adaku Utah και Emma Jordan-Simpson

Αναπαραγωγική δικαιοσύνη με τους Adaku Utah και Emma Jordan-Simpson

Februar 28, 2023 0 Von admin

Περί Αναπαραγωγικής Δικαιοσύνης

Η αναπαραγωγική δικαιοσύνη είναι «το ανθρώπινο δικαίωμα να διατηρήσει την προσωπική σωματική αυτονομία, να κάνει παιδιά, να μην κάνει παιδιά και να γονέα τα παιδιά που έχουμε σε ασφαλείς και βιώσιμες κοινότητες», SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collectiveη πρώτη οργάνωση που ιδρύθηκε για να οικοδομήσει ένα κίνημα αναπαραγωγικής δικαιοσύνης.


Σχετικά με τον Adaku
Ο Adaku Utah είναι ένας στρατηγός, διευκολυντής και θεραπευτής από τη Νιγηρία, αφοσιωμένος στην καλλιέργεια κινήσεων που είναι στρατηγικές, θρεπτικές και βιώσιμες. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, το έργο της επικεντρώθηκε σε κινήματα για ριζική κοινωνική αλλαγή, με επίκεντρο το φύλο, την αναπαραγωγή, τη φυλή, τη νεολαία και τη θεραπευτική δικαιοσύνη.

Πρόσφατα ήταν Διευθύντρια Οργανώσεως στο Εθνικό Δίκτυο Ταμείων Αμβλώσεων όπου έπαιξε βασικό ρόλο ως στρατηγός, καινοτόμος και υλοποιήτρια, οικοδόμηση και κινητοποίηση της αριστερής πλευράς οργανωτικής δύναμης και οικοδόμησης κινημάτων με 90+ οργανώσεις μέλη, μεμονωμένα μέλη και ηγέτες δικτύων σε όλη τη χώρα και τον κόσμο.