Γονιδιωματική, Ισότητα Υγείας και Παγκόσμια Υγεία |  Blogs

Γονιδιωματική, Ισότητα Υγείας και Παγκόσμια Υγεία | Blogs

September 12, 2022 0 Von admin

δύο χέρια που κρατούν τον κόσμο γύρω από το DNA και ένα πλήθοςτου Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Επιστημονικό Συμβούλιο εξέδωσε πρόσφατα πρώτη έκθεση για την επιτάχυνση της πρόσβασης στη γονιδιωματική για την παγκόσμια υγεία. Η έκθεση υποστηρίζει σθεναρά τις χώρες με λιγότερους πόρους να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες τεχνολογίες.

Αν και έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στη μετάφραση των γονιδιωματικών ανακαλύψεων σε οφέλη για την υγεία, το 2020, η Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μας υπενθύμισε να προετοιμάσουμε την κοινωνία για την πολυπλοκότητα αυτού του νέου τομέα και να εξασφαλίσουμε δίκαιη κατανομή μεταξύ όλων των χωρών. Η χρήση της γονιδιωματικής στην ιατρική ακριβείας (PM) και Δημόσια υγεία ακριβείας (PPH) θα πρέπει να βασίζεται στις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του πληθυσμού, τον επιπολασμό της νόσου και τις ανταγωνιστικές προτεραιότητες. Για να πετύχει το PM, απαιτείται μια προσέγγιση βασισμένη στον πληθυσμό και εστίαση σε ισότητα υγείας. PPHόπως συζητήθηκε στο προηγούμενο ιστολόγιό μας, χρησιμοποιεί „μεγάλα δεδομένα“ και σύγχρονες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της γονιδιωματικής, για να παρέχει εξατομικευμένη φροντίδα στον κατάλληλο πληθυσμό την κατάλληλη στιγμή.

«Είναι ήδη σαφές ότι η γονιδιωματική μπορεί να συνεισφέρει τεράστια στην ανθρώπινη υγεία, από την έρευνα πληθυσμών για μολυσματικούς παράγοντες, όπως ο ιός που προκαλεί το COVID-19, μέχρι την πρόβλεψη και τη θεραπεία μιας ευρείας ποικιλίας ασθενειών, όπως οι καρκίνοι και οι αναπτυξιακές διαταραχές. Η προσοχή στην ισότητα στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των απέραντων πιθανών οφελών για την ανθρώπινη υγεία». Harold Varmus, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΟΥ.

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη θέσπιση στρατηγικών εφαρμογής για τη χρήση της γονιδιωματικής τόσο για ατομικά όσο και σε επίπεδο πληθυσμού οφέλη αντικατοπτρίζουν τον βαθμό στον οποίο αυξάνεται η κατανόηση και οι ανακαλύψεις σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, το να γίνει η γονιδιωματική προσιτή και προσβάσιμη και ο εξοπλισμός των περιοχών με τους απαραίτητους πόρους, παραμένουν σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση τέτοιων προσπαθειών σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Αυτά τα εμπόδια είναι ιδιαίτερα βαθιά σε ρυθμίσεις χαμηλών πόρων.

Στο νέο του Έκθεση 2022, «Επιταχύνοντας την πρόσβαση στη γονιδιωματική για την παγκόσμια υγεία», το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΠΟΥ απηύθυνε μια επείγουσα παγκόσμια έκκληση για επιτάχυνση της πρόσβασης στη γονιδιωματική, ειδικά σε χώρες με χαμηλούς πόρους. Εξετάζουμε τις βασικές πτυχές αυτής της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων βασικών συστάσεων για τον τρόπο προώθησης της χρήσης της γονιδιωματικής σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Εφαρμογές της γονιδιωματικής στην ιατρική ακριβείας και τη δημόσια υγεία ακριβείας

Από την ολοκλήρωση του Έργο ανθρώπινου γονιδιώματος το 2003, η πρόοδος στη γονιδιωματική έρευνα οδήγησε σε αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών βασισμένων σε στοιχεία στην πρόληψη ασθενειών, την προαγωγή της υγείας και νοσοκομειακή πρακτική. Η γονιδιωματική έχει συμβάλει στη μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών καρκίνων, καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων μη μεταδοτικών ασθενειών. Σημειωτέον, το CDC επίπεδο 1 Οι γονιδιωματικές εφαρμογές περιλαμβάνουν συνθήκες και δοκιμές με σημαντικές δυνατότητες θετικής επίδρασης στη δημόσια υγεία. Επιπλέον, η γονιδιωματική των παθογόνων έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μείωση της παγκόσμιας επιβάρυνσης των μεταδοτικών ασθενειών συμπεριλαμβανομένου του COVID-19. Γονιδιωματική των παθογόνων αποτελεί πλέον βασικό χαρακτηριστικό στην επιτήρηση, την πρόληψη και τον έλεγχο μολυσματικών ασθενειών. Μέσω τέτοιων αναλύσεων, οι εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας είναι σε θέση να εντοπίζουν την εξάπλωση των λοιμώξεων μέσω ζώων και ανθρώπων ξενιστών.

Στο κανω ΑΝΑΦΟΡΑ, το Επιστημονικό Συμβούλιο πρόσθεσε ότι οι νέες γονιδιωματικές πρωτοβουλίες θα απαιτήσουν ενισχυμένη εργαστηριακή ικανότητα, πρόσβαση σε πόρους τεχνολογίας πληροφοριών και εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης για την επιτυχή εφαρμογή γονιδιωματικών μεθόδων σε PM και PPH. Το συμβούλιο οργάνωσε τις προοπτικές του γύρω από τέσσερα γενικά, αλληλοκαλυπτόμενα θέματα. Κάτω από κάθε θέμα, παρέχονται συστάσεις που βασίζονται σε δημόσιες εκθέσεις, εμπειρίες και ευρήματα από επιστημονικά εργαστήρια.

Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη της άποψης του συμβουλίου σχετικά με τρόπους βελτίωσης της παγκόσμιας πρόσβασης και χρήσης της γονιδιωματικής:

  1. Προώθηση της γονιδιωματικής μέσω της υπεράσπισης

Συνειδητοποιώντας τα οφέλη των γονιδιωματικών ανακαλύψεων και τεχνολογίας στην κλινική περίθαλψη και τη δημόσια υγεία που συμβαίνουν στις περισσότερες δυτικές χώρες, η υποστήριξη τέτοιων ανακαλύψεων σε άλλα μέρη του κόσμου έχει καθυστερήσει πολύ. Με κάθε νέα γονιδιωματική ανακάλυψη και παρέμβαση, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της ανισότητας και της ανισότητας στην υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των χωρών. Για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ανισότητας και να προωθηθεί η έγκαιρη διάδοση των γονιδιωματικών τεχνολογιών σε όλο τον κόσμο, το συμβούλιο προτρέπει τον ΠΟΥ να χρησιμοποιήσει τον ηγετικό του ρόλο για να υποστηρίξει την εκτεταμένη χρήση της γονιδιωματικής και να κάνει την πρόσβαση στη γονιδιωματική τεχνολογία προσιτή σε όλα τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα χαμηλής και μέσης -χώρες εισοδήματος (LMIC). Ιατρικοί και επιστημονικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εμπορικοί και μη εμπορικοί φορείς ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες στα LMIC.

  1. Εφαρμογή μεθοδολογιών γονιδιωματικής

Σύμφωνα με την έκθεση, τα LMIC αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις, όπως κακή υποδομή υγειονομικής περίθαλψης, έλλειψη συνεκτικών εθνικών πολιτικών, περιορισμένο αριθμό επιστημόνων γονιδιωματικής, υψηλό κόστος εξοπλισμού και αντιδραστηρίων και σχετική έλλειψη τοπικής ικανότητας να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού . Το συμβούλιο ενθαρρύνει τον ΠΟΥ να παρέχει συμβουλές ειδικών σχετικά με τις καλύτερες στρατηγικές για την εφαρμογή της γονιδιωματικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι χώρες θα πρέπει επίσης να προετοιμαστούν προσδιορίζοντας τομείς προτεραιότητας για εφαρμογή και εισάγοντας πιλοτικά και εθνικά προγράμματα.

  1. Συνεργασίες μεταξύ οντοτήτων που ασχολούνται με τη γονιδιωματική

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γονιδιωματικής σε PM και PPH, απαιτούνται μεγαλύτερες συνεργασίες. Απαιτείται στρατηγική δέσμευση του ΠΟΥ, των φορέων χρηματοδότησης, των βιομηχανιών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των κοινωνιών των πολιτών για να τονωθεί και να επιταχυνθεί όλες οι πτυχές των περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων που προάγουν τη γονιδιωματική στα κράτη μέλη, ειδικά τα LMIC. Μέσα από τέτοιες συνεργατικές προσπάθειες, τοπικές και διεθνείς κοινοπραξίες όπως π.χ Ανθρώπινη κληρονομικότητα και υγεία στην Αφρική (H3Africa), Παγκόσμια Συμμαχία για τη Γονιδιωματική και την Υγείακαι Genomic Medicine Alliance έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην υγεία του ατόμου και του πληθυσμού. Νωρίτερα φέτος, ο ΠΟΥ ξεκίνησε μια 10ετή παγκόσμια στρατηγική γονιδιωματικής επιτήρησης παθογόνων για την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ περιφερειακών και διεθνών προγραμμάτων ελέγχου ασθενειών και δικτύων επιτήρησης.

  1. Προσοχή στα ηθικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται από τη γονιδιωματική

Το συμβούλιο προτρέπει τον ΠΟΥ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διασφάλιση της ηθικής, νομικής, δίκαιης χρήσης και υπεύθυνης ανταλλαγής πληροφοριών γονιδιώματος μέσω αποτελεσματικής εποπτείας, εθνικών και διεθνών κανόνων και προτύπων.

Προχωράμε μπροστά

Η διασφάλιση της ισότητας της υγείας στην εφαρμογή της γονιδιωματικής είναι α επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια υγεία. Καθώς πιέζουμε για τη συμπερίληψη μεγαλύτερης ακρίβειας τόσο στην κλινική περίθαλψη όσο και στη δημόσια υγεία σε ολόκληρο τον κόσμο, η νέα έκθεση καθιστά σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες γονιδιώματος πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους, όχι μόνο σε λίγες προνομιούχες περιοχές. Η έκθεση ζητά έναν ισχυρό οδικό χάρτη για τη χρήση τεχνολογιών γονιδιώματος για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας. Μια πολύπλευρη προσέγγιση που προάγει την ισότητα στην υγεία και ενισχύει την ανάπτυξη ικανοτήτων θα είναι ζωτικής σημασίας για αυτό το ταξίδι.