Ετήσια έκθεση της EKOenergy 2022 – EKOenergy

Ετήσια έκθεση της EKOenergy 2022 – EKOenergy

März 16, 2023 0 Von admin

Η ετήσια έκθεση της EKOenergy για το 2022 δίνει μια καλή επισκόπηση των διαφόρων διαστάσεων της δουλειάς μας και των επιτευγμάτων μας το 2022. Βλέποντας τον συγκεκριμένο αντίκτυπο της δουλειάς μας το 2022 μας δίνει το σθένος να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό το 2023 και ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχουν πολλοί άλλοι σε.

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα του 2022 ήταν ότι πολλοί που δεν είχαν σκεφτεί την προστασία του κλίματος ως αρκετό λόγο για να στραφούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας άρχισαν να βλέπουν τις ανανεώσιμες πηγές ως μέσο μείωσης του κόστους και αύξησης της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό μας έδωσε στην EKOenergy την ευκαιρία να εργαστούμε δίπλα σε ένα ευρύτερο δίκτυο ενδιαφερομένων.

Μερικά από τα σημαντικότερα σημεία που υπογραμμίζονται στην ετήσια έκθεση 2022 της EKOenergy περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • Καλωσορίσαμε νέους χρήστες ενέργειας με σήμα EKOenergy, από μικρές εταιρείες έως μεγάλες εταιρείες.
  • 16 εταιρείες RE100 χρησιμοποίησαν την EKOenergy για να τροφοδοτήσουν το σύνολο ή μέρος των εργασιών τους.
  • Χρηματοδοτήσαμε 15 νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μειονεκτούσες κοινότητες σε 13 αναπτυσσόμενες χώρες.
  • Ήμασταν μια υποστηρικτική ένωση του REC Market Meeting 2022, του πρώτου συνεδρίου I-REC Standard και του συνεδρίου RE-Source 2022.
  • Καλωσορίσαμε 17 νέους εξουσιοδοτημένους πωλητές από διαφορετικές χώρες.
  • Οι πωλήσεις ενέργειας με σήμα EKOenergy αυξήθηκαν περισσότερο από 25%.
  • Ξεκινήσαμε την εκστρατεία μας EKOpixel για να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες του κλάδου των βιντεοπαιχνιδιών να στραφούν σε βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Φιλοξενήσαμε 14 εθελοντές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και γιορτάσαμε τη 10η επέτειο από τη συμμετοχή μας σε αυτό το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα.
  • Ξεκινήσαμε την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων EKOdirect, η οποία θα μας επιτρέψει να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες της EKOenergy και να μειώσουμε το φόρτο διαχείρισης για τους εξουσιοδοτημένους πωλητές μας.

Ευχαριστούμε πολύ τους εξουσιοδοτημένους πωλητές μας, τους χρήστες της EKOenergy και άλλους που συμμετείχαν.

Ας μην ξεχνάμε ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν συμβαίνει απλώς, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα των προσπαθειών εκατομμυρίων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και εσάς. Ας συνεχίσουμε να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο μαζί το 2023!

Δημοσιεύθηκε: 19 Ιανουαρίου 2023