Ηλιακή ενέργεια για 17 ακόμη κέντρα υγείας στο Μάλι, χάρη στους χρήστες της EKOenergy

Ηλιακή ενέργεια για 17 ακόμη κέντρα υγείας στο Μάλι, χάρη στους χρήστες της EKOenergy

März 18, 2023 0 Von admin

Το 2020, η EKOenergy χορήγησε 12000 € σε έργο της Santé Sud για την παροχή ηλιακής ενέργειας σε 13 αγροτικά κοινοτικά κέντρα υγείας στο Μάλι. Το 2021, παραχωρήσαμε άλλα 7408 € για την τροφοδοσία 4 ακόμη κέντρων υγείας στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας

Οι κοινότητες του Μάλι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην πρόσβασή τους σε πολλές βασικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην υγειονομική περίθαλψη. Αυτά τα ζητήματα επιδεινώνονται περαιτέρω σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες συχνά βρίσκονται εκτός του ηλεκτρικού δικτύου, προάγοντας την απομόνωσή τους. Τα ποσοστά παρακολούθησης υγειονομικής περίθαλψης είναι επικίνδυνα χαμηλά, ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας είναι υψηλά. Τα αγροτικά κέντρα υγείας συχνά στερούνται ενέργειας για να τροφοδοτήσουν βασικό εξοπλισμό, όπως φωτισμό, τηλέφωνα και υπολογιστές. Η ενέργεια που απαιτείται για επικοινωνίες όπως το Wi-Fi και τα τηλέφωνα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς επιτρέπει στους γενικούς ιατρούς της κοινότητας να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ασθενών. Χωρίς αυτά τα μέσα επικοινωνίας, τα αγροτικά κέντρα υγείας απομονώνονται περαιτέρω και οι ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι υποχρησιμοποιούνται.

Τα τελευταία 30 χρόνια, η Santé Sud έχει εργαστεί για να παρέχει υγειονομική περίθαλψη στους πιο ευάλωτους ανθρώπους στην αγροτική περιοχή του Μάλι. Από το 2015-2018, η Santé Sud δημιούργησε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός συστήματος Ηλεκτρονικού Ιατρικού Αρχείου Ασθενών (EPMR) σε πολλά κέντρα υγειονομικής περίθαλψης σε αυτές τις αγροτικές περιοχές. Η καταχώριση δεδομένων ασθενών σε αυτές τις αγροτικές περιοχές επιτρέπει στους ιατρούς να παρακολουθούν τις ανάγκες της κοινότητας.

Μέσω του Ταμείου EKOenergy Climate, η Santé Sud μπόρεσε να παρέχει τον εξοπλισμό και την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για τη χρήση αυτού του συστήματος EPMR σε συνολικά 17 κέντρα υγείας. Τα ακόλουθα δύο έργα που χρηματοδοτούνται από την EKOenergy βοηθούν στην παροχή καθαρής ενέργειας σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο.

13 κέντρα υγείας στις περιοχές Kayes και Koulikoro που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια

Η EKOenergy χορήγησε στη Santé Sud 12000 € στις αρχές του 2021 για τη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την παροχή ενέργειας σε κέντρα υγείας στις περιοχές Kayes και Koulikoro. Η Santé Sud πραγματοποίησε αυτό το έργο σε συνεργασία με δύο οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του Μάλι: την Ένωση Αγροτικών Ιατρών του Μάλι (AMC-Mali) και τη Συμμαχία Ιδιωτικού Τομέα για την Προαγωγή της Υγείας στο Μάλι (ASP-PSM). Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2021. Η ομάδα που ήταν παρούσα σε κάθε κέντρο υγείας έλαβε πρακτική εκπαίδευση στη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τους δόθηκαν οδηγίες για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και υποσχέθηκαν να δεσμευτούν για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πέρα ​​από το αντικείμενο του έργου.

Συνολικά 13 κέντρα υγείας είναι πλέον εξοπλισμένα με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, παρέχοντάς τους καθαρή ηλιακή ενέργεια. Αυτές οι ηλιακές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία ενός μικροϋπολογιστή χαμηλής ενέργειας (Raspberry-Pi), ενός tablet και μιας κεραίας Wi-Fi που παρέχεται από τη Santé Sud σε κάθε κέντρο. Τα κέντρα αυτά χρησιμοποιούνται από τους 162.500 κατοίκους των γύρω περιοχών, οι οποίοι μπορούν πλέον να επωφεληθούν από την επέκταση των διαθέσιμων υπηρεσιών υγείας. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρώτης γραμμής σε αυτά τα κέντρα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων στις διαβουλεύσεις τους. Προηγουμένως, αυτά τα κέντρα δεν είχαν πρόσβαση σε συστήματα EPMR και δεν μπορούσαν να καταγράψουν σημαντικά δεδομένα ασθενών.

Τεχνολογία όπως αυτή εκσυγχρονίζει περαιτέρω αυτά τα κέντρα και τους παρέχει καλύτερη προσέγγιση πέρα ​​από την αγροτική τους κοινότητα. Για να διασφαλιστεί η συνεχής συντήρηση αυτών των εγκαταστάσεων, έχει δημιουργηθεί επίσης μια ομάδα WhatsApp μεταξύ της Santé Sud και των δικαιούχων.

Ηλιακή ενέργεια για 4 κέντρα υγείας που βρίσκονται στην περιοχή 4 του Μπαμάκο

Το Santé Sud ξεκίνησε να εργάζεται στην Περιφέρεια 4 του Μπαμάκο στις αρχές του 2019, για να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τρεις τοπικούς εταίρους οργανισμούς και είχε ως στόχο να εξοπλίσει 4 κέντρα υγείας στην Περιφέρεια 4 με συστήματα EMPR.

Η EKOenergy χορήγησε 7408 € για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 4 κέντρα υγείας. Τοποθετήθηκαν δύο ηλιακοί συλλέκτες ανά κέντρο υγείας και χρησιμοποιήθηκαν για την τροφοδοσία συσκευών πληροφορικής, φώτων, βυσμάτων ρεύματος και του εργαστηρίου. Το πιο σημαντικό, αυτή η ηλιακή ενέργεια επιτρέπει σε αυτά τα κέντρα να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν συστήματα EMPR. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι 170.000 κάτοικοι των γύρω περιοχών, οι οποίοι μπορούν πλέον να εγγραφούν σε αυτό το σύστημα.

Η πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα EMPR είναι απαραίτητη για τις αγροτικές κοινότητες στις οποίες τα κέντρα υγείας υποχρησιμοποιούνται επικίνδυνα. Τα αρχεία ασθενών επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας να παρακολουθούν τις κοινότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.

Ευχαριστούμε όλους τους χρήστες και τους πωλητές της EKOenergy

Η EKOenergy συνεχίζει να βοηθά πρωτοβουλίες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και τα κριτήριά μας. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τους χρήστες της EKOenergy. Χρησιμοποιώντας το οικολογικό μας σήμα, μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή φτώχεια μαζί και να κάνουμε περισσότερα για τον πλανήτη μας.

Συγγραφέας: Aisling Ffrench
Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2022