Καλώντας όλους εμάς τους Επιστήμονες Δημόσιας Υγείας |  Blogs

Καλώντας όλους εμάς τους Επιστήμονες Δημόσιας Υγείας | Blogs

Juli 22, 2022 0 Von admin

Ερευνητικό Πρόγραμμα All of Us με επίκεντρο μια διαφορετική ομάδα ανθρώπωνο Ολοι μας Τα δεδομένα του Ερευνητικού Προγράμματος παρέχουν μια μοναδική πλατφόρμα για επιστήμονες δημόσιας υγείας που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν δεδομένα μεγάλης κλίμακας για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Οι επιστήμονες στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και αλλού μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση και να αναλύουν δεδομένα από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας Ολοι μας Ερευνητικό Πρόγραμμα. Σε αυτήν την ανάρτηση, διερευνούμε εν συντομία τρία χαρακτηριστικά του Ολοι μας δεδομένα που τα καθιστούν μοναδικά ωφέλιμα για επιστήμονες δημόσιας υγείας και άλλους ερευνητές που ενδιαφέρονται για την υγεία του πληθυσμού.

Καλούμε όλα τα CDC και άλλους επιστήμονες δημόσιας υγείας να παρευρεθούν στο μας Ολοι μας διαδικτυακό σεμινάριο στις 29 Σεπτεμβρίου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και δημοσιεύσεις που προκύπτουν από Ολοι μαςαναζητήστε το νέο μας διαδικτυακή βάση γνώσεων.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Ολοι μας Ερευνητής πάγκο εργασίας και εγγραφείτε για να γίνετε ερευνητής με Ολοι μας με επίσκεψη ResearchAllofUs.org.

Για την επιτάχυνση της βιοϊατρικής έρευνας και την προώθηση ανακαλύψεων που βελτιώνουν την υγεία ατόμων και πληθυσμών, Ολοι μας έχει ήδη συναινέσει περισσότερους από 500.000 συμμετέχοντες και έχει αναπτύξει νέες προσεγγίσεις για τη δημιουργία, την πρόσβαση και τη διάθεση δεδομένων ευρέως στους ερευνητές. Το πρόγραμμα στοχεύει τελικά να εγγράψει ένα εκατομμύριο ή περισσότερους συμμετέχοντες.

Ολοι μας άνοιξε τις εγγραφές σε εθνικό επίπεδο τον Μάιο του 2018 και επί του παρόντος εγγράφει συμμετέχοντες ηλικίας 18 ετών και άνω από >340 ιστότοπους και στο διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει ερωτηματολόγια υγείας, ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHRs), φυσικές μετρήσεις, ψηφιακή τεχνολογία υγείας και βιοδείγματα για διάφορες εργαστηριακές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής ανάλυσης. Τα γενετικά δεδομένα είναι προς το παρόν διαθέσιμα σε περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων 165.000 με δεδομένα συστοιχίας και 98.000 με δεδομένα αλληλουχίας ολόκληρου του γονιδιώματος.

Πέρα από τη Γονιδιωματική και την Ιατρική Ακριβείας

ο Ολοι μας Ερευνητικό Πρόγραμμα προέκυψε άμεσα από την Πρωτοβουλία Ιατρικής Ακριβείας. Πολλοί επιστήμονες μπορεί να υποθέσουν ότι ο μοναδικός σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να επιταχύνει τις γονιδιωματικές ανακαλύψεις που οδηγούν σε θεραπείες ακριβείας. Ενώ η ιατρική ακριβείας είναι το θεμέλιο του προγράμματος, τα διαχρονικά και πολυεπίπεδα δεδομένα που συλλέγονται για έναν μεγάλο και ποικίλο πληθυσμό συμμετεχόντων θα επιτρέψουν σε πιο εις βάθος διερεύνηση του επιπολασμού, των παραγόντων κινδύνου και των αποτελεσμάτων υγείας για διάφορες ασθένειες σημαντικής δημόσιας υγείας. Μάλιστα, από τις 19 Ιουλίου 2022, του 81 Ολοι μας δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο Pubmed, 68—η συντριπτική πλειονότητα των εργασιών—δεν αφορούν τη γονιδιωματική. Παραδείγματα του Ολοι μας οι εργασίες περιλαμβάνουν την επιδημιολογία του κολπική μαρμαρυγή, υπέρταση, ευσαρκίακαι COVID-19 σχετική έρευνα.

Φυσικά, τα γονιδιωματικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε αυτό το σύνολο δεδομένων και μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για το ρόλο των γενετικών παραγόντων στην υγεία και τις ασθένειες, αλλά και για τη σημασία των περιβαλλοντικών παραγόντων, χρησιμοποιώντας Μεντελιανή τυχαιοποίηση και γονίδιο-περιβάλλον μελέτες αλληλεπίδρασης. Η προσθήκη περιβαλλοντικών παραγόντων στο Ολοι μας Η συλλογή δεδομένων αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το πρόγραμμα, όπως αντικατοπτρίζεται στον Ιούλιο του 2022 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ προτεραιότητες για τη συμπερίληψη κλιματικών και περιβαλλοντικών δεδομένων Ολοι μας-βασισμένες μελέτες.

Διαφορετικότητα, Ισότητα και Ένταξη

Έλλειψη διαφορετικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι μια καλά τεκμηριωμένη και συνεχής πρόκληση στις κλινικές και πληθυσμιακές μελέτες. Για παράδειγμα, <3% των συμμετεχόντων σε μελέτες συσχέτισης σε επίπεδο γονιδιώματος μέχρι σήμερα είναι φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες. Το ογδόντα έξι τοις εκατό των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές είναι λευκά. Η έλλειψη ποικιλομορφίας στις ερευνητικές μελέτες μπορεί να επιδεινώσει τις ανισότητες στην υγεία και να αποδυναμώσει τις επιστημονικές ανακαλύψεις και εφαρμογές για όλους τους πληθυσμούς.

Ολοι μας αντιμετώπισε την ανάγκη για περισσότερη ποικιλομορφία νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού. Για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες ομάδες αντιπροσωπεύονται ιστορικά ή υποεκπροσωπούνται στη βιοϊατρική έρευνα, το πρόγραμμα αξιολογηθεί δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε άλλες ερευνητικές ομάδες των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα έχει δώσει έμφαση στην εγγραφή φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων. Επιπλέον, το πρόγραμμα όρισε επίσημα πολλές άλλες ομάδες ως υποεκπροσωπούνται ιστορικά: «άτομα-με ανεπαρκή πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. ηλικίας κάτω των 18 ετών ή άνω των 65 ετών· με ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού στο ή κάτω του 200% του ομοσπονδιακού επιπέδου φτώχειας· που έχουν γνωστική ή σωματική αναπηρία· έχουν λιγότερη από γυμνασιακή εκπαίδευση ή ισοδύναμη· είναι intersex? αναγνωρίζονται ως σεξουαλική ή μειονότητα φύλου· ή ζουν σε αγροτικές ή μη μητροπολιτικές περιοχές». Σαν άποτέλεσμα, Ολοι μας‘ Οι προσπάθειες έχουν αποφέρει σημαντικά οφέλη από την επιτυχή στρατολόγηση ομάδων που υποεκπροσωπούνται. Μέχρι σήμερα, περίπου το 80% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα που έχουν ολοκληρώσει τα αρχικά βήματα του πρωτοκόλλου ταυτίζονται με ομάδες που ιστορικά υποεκπροσωπούνται στη βιοϊατρική έρευνα.

Επιστήμη Εφαρμογής και Αποτελέσματα Υγείας

Επιπλέον, λόγω διαχρονικών δεσμών με δεδομένα ΗΜΥ, Ολοι μας παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα για την κατανόηση πολυεπίπεδων παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν ή να εμποδίσουν την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών που βασίζονται σε στοιχεία σε διάφορους πληθυσμούς. Σε προηγούμενο ιστολόγιο, είδαμε τη διασταύρωση της επιστήμης υλοποίησης με Ολοι μας δεδομένα ως μοναδική ευκαιρία για τη βελτίωση της χρήσης της υγειονομικής περίθαλψης και των αποτελεσμάτων υγείας για διάφορες ασθένειες σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Οι περιγραφικές μελέτες και οι μελέτες παρέμβασης που χρησιμοποιούν καθιερωμένα πλαίσια για την επιστήμη εφαρμογής μπορούν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα του προγράμματος για να βοηθήσουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Πρόσφατα παραδείγματα του Ολοι μας δημοσιεύσεις τονίζουν τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ επιζώντες από καρκίνοκαι μια συσχέτιση μεταξύ χρήση οπιοειδών και αυξημένος κίνδυνος απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς.

Προχωράμε μπροστά

Ολοι μας Τα δεδομένα του Ερευνητικού Προγράμματος θα παρέχουν στους επιστήμονες της δημόσιας υγείας πλούσια και πολυεπίπεδα διαχρονικά δεδομένα που θα εξορύξουν για πληροφορίες σχετικά με την υγεία και τις ασθένειες σε διαφορετικούς πληθυσμούς, ειδικά εκείνους που ιστορικά έχουν απομείνει από βιοϊατρικές μελέτες. Τα διαχρονικά δεδομένα και οι διασυνδέσεις με τα ΗΜΥ θα επιτρέψουν ερωτήματα σε πολλά θέματα πέρα ​​από τη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας.

Αναγνωρίζουμε ότι σε αντίθεση με τις εθνικές έρευνες, όπως η National Health and Nutrition Examination Survey (ΝΧΑΝΕΣ), και την Εθνική Έρευνα Συνέντευξης Υγείας (NHIS), Ολοι μας Τα δεδομένα δεν είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού των ΗΠΑ. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας μεθόδους και στρατηγικές που διασφαλίζουν τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Χαιρετίζουμε τη συμβολή και τα σχόλια από τους αναγνώστες μας για θέματα υψηλής προτεραιότητας για χρήση Ολοι μας δεδομένα για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.