Προσδιορισμός των επιπτώσεων των προγραμμάτων κατάρτισης για εργασία στην Καλιφόρνια

Προσδιορισμός των επιπτώσεων των προγραμμάτων κατάρτισης για εργασία στην Καλιφόρνια

März 12, 2023 0 Von admin

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Προσδιορισμός των επιπτώσεων των προγραμμάτων κατάρτισης για εργασία στην Καλιφόρνια PDF
Χρησιμοποιείτε πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης; Μια εξαιρετικά προσιτή έκδοση του σύντομη πολιτική είναι επίσης διαθέσιμο.

ΚΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ: CAAL-Skills: Study of Workforce Training Programs in California PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: CAAL-Skills: Study of Workforce Training Programs in California PDF

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα έρευνα βρίσκει θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για κρατικά προγράμματα κατάρτισης

Κάθε χρόνο, πάνω από ένα εκατομμύριο Καλιφορνέζοι λαμβάνουν υποστήριξη και κατάρτιση εργατικού δυναμικού από προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την πολιτεία και την ομοσπονδία. Σε μια προσπάθεια να μάθουμε για τα οφέλη αυτών των προγραμμάτων, μια διυπηρεσιακή συνεργασία με επικεφαλής το Συμβούλιο Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού της Καλιφόρνια (CWDB) δημιούργησε το Cross-System Analytics και την Αξιολόγηση για Μάθηση και Επίτευξη Δεξιοτήτων (CAAL-Skills). Η συνεργασία CAAL-Skills διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων σε επτά κρατικούς φορείς της Καλιφόρνια που παρέχουν δεκατρία προγράμματα εργατικού δυναμικού. Η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα του κράτους να παρατηρεί ποιος είναι εγγεγραμμένος σε αυτά τα προγράμματα και καθιστά δυνατή, για πρώτη φορά, τη μέτρηση των επιπτώσεων αυτών των προγραμμάτων στην απασχόληση και τις αποδοχές των συμμετεχόντων.

Αυτή η έκθεση και η συνοδευτική σύνοψη πολιτικής υπογραμμίζουν τα ευρήματα από την πρώτη αιτιολογική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων δέκα προγραμμάτων κατάρτισης εργατικού δυναμικού στην Καλιφόρνια που μοιράζονται δεδομένα με το CAAL-Skills. Ο αιτιώδης αντίκτυπος μετρά την επίδραση της εκπαίδευσης στην απασχόληση και τις αποδοχές των συμμετεχόντων, σε σχέση με αυτό που θα είχαν βιώσει αυτοί οι ίδιοι εργαζόμενοι χωρίς εκπαίδευση.

Σημαντικά ευρήματα

1. Υπάρχει σημαντική διακύμανση στην εκπαίδευση που λαμβάνεται μεταξύ προγραμμάτων εργατικού δυναμικού (0 έως 100%) και, παρόλο που η συν-εγγραφή σε προγράμματα εργατικού δυναμικού κυμαινόταν από 6 έως 52%, η συνεκπαίδευση κυμαινόταν από 2% έως 14%. Επιπλέον, όταν συνέβαινε η εκπαίδευση σε πολλαπλά προγράμματα, πιθανότατα ήταν συντονισμένο μέρος και των δύο προγραμμάτων κατάρτισης.

2. Ο σχεδιασμός της έρευνας ήταν επιτυχής στην παροχή νέων αιτιολογικών στοιχείων για 8 από τα 10 προγράμματα κατάρτισης. Ο σχεδιασμός δεν μπόρεσε να παράγει αποτελέσματα για προγράμματα που εξυπηρετούν μοναδικούς πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων WIOA Title II και του Προγράμματος Επαγγελματικής Αποκατάστασης Τίτλος IV WIOA. Θα χρειαστούν ενισχυμένα δεδομένα και εναλλακτικοί σχεδιασμοί έρευνας για να έχουν αντίκτυπο για αυτά τα προγράμματα κατάρτισης.

3. Ο αντίκτυπος της κατάρτισης στη μεσοπρόθεσμη απασχόληση είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός και για τα οκτώ προγράμματα για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα αιτιολογικά στοιχεία.

4. Οι επιπτώσεις της κατάρτισης στα μεσοπρόθεσμα κέρδη είναι θετικές και στατιστικά σημαντικές για πέντε προγράμματα και δεν διακρίνονται από το μηδέν για τρία προγράμματα.