Πρόσκληση για έργα του Ταμείου για το Κλίμα Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023

Πρόσκληση για έργα του Ταμείου για το Κλίμα Δεκέμβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023

März 17, 2023 0 Von admin

Ιστορικό – Χρηματοδότηση έργων ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε αναπτυσσόμενες χώρες

Προκειμένου να έχει πρόσθετο θετικό αντίκτυπο στην επιλογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους καταναλωτές και να βοηθήσει στην υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ (Ιδιαίτερα SDG 7: Προσιτή, καθαρή ενέργεια για όλους), το οικολογικό σήμα EKOenergy συγκεντρώνει κεφάλαια για νέα έργα ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για κάθε MWh ενέργειας με σήμα EKOenergy που πωλείται, 0,10 € πηγαίνει στο Ταμείο Κλίματος της EKOenergy. Με αυτές τις συνεισφορές, χρηματοδοτούμε προσεκτικά επιλεγμένα έργα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που στοχεύουν στην ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας.
Τα έργα που χρηματοδοτούμε μέσω του Ταμείου μας για το Κλίμα είναι συνήθως μικρής κλίμακας έργα ηλιακής φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας. Όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα διαχειρίζονται έμπειροι οργανισμοί και υλοποιούνται σε συνεργασία με τοπικές ΜΚΟ.

Φέτος, ορισμένοι από τους χρήστες της EKOenergy έχουν δείξει ενδιαφέρον για την υποστήριξη έργων από τοπικές ΜΚΟ στο Νότια Αφρική και Ινδία. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τέτοιες ΜΚΟ να υποβάλουν πρόταση.

Πώς να εφαρμόσει

Τώρα αναζητούμε 15 έως 20 έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας που στοχεύουν στην ενεργειακή φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η επιχορήγηση ανά έργο θα είναι 15.000 έως 40.000 €

Καλούμε τους οργανισμούς να υποβάλουν προτάσεις έργων έως 10 Φεβρουαρίου 2023 (δηλαδή πριν από τις 11 Φεβρουαρίου 2023).

Η πρόταση έργου θα πρέπει να είναι το πολύ 3 σελίδες και γραμμένη στα αγγλικά. Θα πρέπει να σταλούν ως έγγραφο pdf στο [email protected]. Τα προεπιλεγμένα έργα θα κληθούν να υποβάλουν περισσότερες πληροφορίες τον Απρίλιο του 2023.

Κριτήρια αξιολόγησης

Θα αξιολογήσουμε τις αιτήσεις με βάση τον βαθμό στον οποίο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Εμπειρία, φερεγγυότητα και αξιοπιστία του κύριου αιτούντος + ισχυρή συμμετοχή τοπικών οργανισμών/ΜΚΟ (25%)
  • Π.χ.: Ποια είναι η εμπειρία του φορέα υλοποίησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός και ποιες είναι οι κύριες πηγές εσόδων; Πώς ελέγχεται η τήρηση βιβλίων;
  • Ελάχιστες προσδοκίες για συμμετοχή της κοινότητας: Ο σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κοινοτικές προοπτικές και ηγέτες. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι οι ανάγκες και τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας ενσωματώνονται και ενημερώνουν την προσέγγιση, υπερβαίνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών από πάνω προς τα κάτω με την κοινότητα ή απλώς τη συλλογή πληροφοριών. / Προτιμώμενη προσέγγιση για τη συμμετοχή της κοινότητας: Ο σχεδιασμός, η λήψη αποφάσεων και η εφαρμογή του έργου έχουν βελτιστοποιηθεί για την ένταξη της κοινότητας. Αυτό περιλαμβάνει άμεση συνεργασία και κοινή λήψη αποφάσεων με κοινοτικούς εταίρους.
  • Ποιος είναι ο αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία; (συμπεριλαμβανομένων των δεσμών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ). Πώς συμμετέχει η τοπική κοινωνία στο έργο;
 • Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, βιωσιμότητα και επαναληψιμότητα του έργου (25%)
  • Π.χ.: Πώς θα εξασφαλίσετε την επαρκή λειτουργία και συντήρηση του έργου για τα επόμενα 30 χρόνια; Τι είδους δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων σχεδιάζονται για την εκπαίδευση των ντόπιων;
 • Αντίκτυπος ως προς τον εγκατεστημένο όγκο και τους δικαιούχους (σε σύγκριση με το κόστος του έργου) (25%)
  • Π.χ.: πόση χωρητικότητα θα εγκατασταθεί και πόσα άτομα θα ωφεληθούν από αυτήν; Πώς εγγυάστε την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών; Πού θα γίνει το έργο; Προσδιορίστε τη φυσική τοποθεσία καθώς και μια περιγραφή της περιοχής.
  • Αναφέρετε ξεκάθαρα πόσα ζητάτε (σε ευρώ) και διευκρινίστε πόσα χρειάζονται 1) για τα υλικά, 2) για το κόστος προσωπικού και 3) πώς θα χρησιμοποιηθεί η υπόλοιπη επιχορήγηση.
 • Ευκαιρίες για διαφήμιση των πλεονεκτημάτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο σε τοπικό επίπεδο (από τον δικαιούχο) όσο και σε διεθνές επίπεδο (από την EKOenergy) (25%)

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2022